ATT KOMMA PÅ BESÖK HOS OSS
Vi bokar in besök ett par fasta tillfällen varje månad så man kan inte bara svänga förbi då det kan störa våra gäster och oss i vårt arbete med hundarna.
För att hålla en låg stressnivå hos de hundar som bor här, brukat vi ha 2-4 tider/månad då vi tar emot besök. Det är då flera hundägare som kommer samtidigt och får en visning av pensionatet.
Du kan skicka email via kontakt formuläret eller ringa oss för att boka in ett besök.

HUNDAR SOM KRÄVER SPECIALKOMPETENS
Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning!
För hundar med problematik såsom:  * Hanteringsproblem tex med ”bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!