Lämning - Hämtning
Måndag-Söndag
Tiden för hämtning och lämning kommer vi överens om när ni bokar in hunden hos oss.

Om inte alla papper är ifyllda innan var då snäll och tänk på detta tar extra tid.

Vid avlämning av hund så skall kopior av stamtavla/ägarbevis samt kopia av legitimation medtagas till pensionatet.

Under sommarmånader skall hunden ha fästing medel på sig.

Hundens foder skall tas med för vistelsen om ägaren inte tar med foder eller lämnar för lite foder så utgår en avgift på 25kr/dag för foder från pensionatet och ägaren debiteras sedan för dessa extra kostnader i samband av upphämtning av hunden.

Vi tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla sakerna!

Vid lämning/hämtning följs de tider som vi kommit överens om. Om dessa tider inte passar var snäll och kontakta oss innan avlämnande/hämtning så ser vi om vi kan lösa det. Vi garanterar inte att det går att utöka vistelse tiden vid önskemål. Om ni drar över hämtnings & hämningstid och inte meddelar oss mer än en timme så kan en avgift på 150kr tillkomma.